Wyniki dla: adres mac karty sieciowej

Artykuły

Jak zmienić adres MAC w Androidzie (ROOT)

Niektóre sieci Wi-Fi pozwalają podłączać się tylko urządzeniom o określonych adresach MAC. Jeśli np. sieć w biurze ma włączone filtrowanie adresów MAC...

Jak zabezpieczyć sieć przez filtrowanie adresów MAC

Do naszej sieci może się domyślnie podłączyć każda osoba, która zna hasło dostępowe. Możemy jednak wprowadzić dodatkową warstwę zabezpieczenie poprzez...

Jak zmienić adres MAC karty sieciowej

Adres MAC to identyfikator, za pomocą którego karta sieciowa przedstawia się w sieci i jest identyfikowana jako konkretne urządzenie. Możemy jednak ad...

Jak znaleźć adres MAC swojej karty sieciowej

Adres MAC karty sieciowej jest jej unikatowym identyfikatorem. Często dostawcy połączenia internetowego wymagają od klienta podania adresu MAC swojej...