Organizery

Programy do przechowywania osobistych informacji, np. daty i godziny spotkań. Elektroniczne kalendarze i organizery zastępują papierowe terminarze, ponieważ przypominają o ważnych wydarzeniach, szyfrują dane.

pAgenda

Odczytuje pliki DB baz danych. Pozwala też na nagrywanie baz danych i przenoszenie na inne dyski.

(0)

Personal Library Manager

Umożliwia stworzenie domowej biblioteki książek, czasopism oraz magazynów.

(0)

Smart Desktop Calendar

Przeznaczony do organizowania dnia i ustalania zadań do wykonania.

(0)

Screen Notes

Szybkie notatki na Pulpicie komputer i wbudowany organizer.

(1)

CyberMatrix Timesheets Standard

Służy to ustalania i liczenia czasu, który poświęcany jest na projekty w pracy.

(0)

EssentialPIM

Do zarządzania czasem, kontaktami, zaplanowanymi zadaniami oraz notatkami.

(1)

Unforgettable!

Ustawia przypomnienia o ważnych wydarzeniach w Windows.

(2)

CintaNotes

Przeznaczony do robienia notatek, zapisywania pomysłów czy też zbierania informacji i katalogowania ich w sekcje.

(0)

Evernote Web

Notatnik internetowy, pozwalający w profesjonalny sposób kolekcj...

(0)

Google Keep

Zintegrowana z Dyskiem Google usługa webowa umożliwiająca szybkie tworzenie notatek, w tym głosowych.

(0)