Bezpieczeństwo

Oprogramowanie związane z bezpieczeństwem danych, komputerów, sieci oraz systemów informatycznych. W tej kategorii znajdziesz np. antywirusy, programy do kopii bezpieczeństwa, ochrony prywatności, szyfrowania danych.

Internet Password Breaker

Umożliwia odzyskanie haseł z przeglądarek internetowych, programów pocztowych oraz spod gwiazdek w zaszyfrowanych polach formularzy.

(34)

Driver Genius Professional

Służy do zarządzania sterownikami - umożliwia aktualizowanie sterowników, a także tworzenie i przywracanie kopii zapasowej sterowników.

(16)

ZoneAlarm PRO Antivirus + Firewall

Pozwala na zabezpieczenie i ochronę komputera przed zagrożeniami z internetu.

(3)

SyncBack Free

Narzędzie do tworzenia backupów oraz synchronizacji danych. Program umożliwia utworzenie profili, które automatycznie wykonają kopię zapa...

(0)

Tansee iPhone Transfer SMS

Kopiuje wiadomości SMS, MMS i iMessage z iPhone do komputera, pozwala na ich katalogowanie, a także wydruk za pomocą drukarki.

(19)

Revelation

Pozwala zobaczyć prawdziwe hasło zamiast gwiazdek. Umożliwia odzyskanie haseł spod gwiazdek i odczytanie ich z zakodowanych pól formularz...

(17)

PINs

Pozwala bezpiecznie przechowywać poufne informacje, szyfrując je silnym i trudnym do złamania hasłem.

(0)

Paragon Backup & Recovery Free

Program do tworzenia i odzyskiwania kopii bezpieczeństwa całego dysku lub jego wybranych fragmentów.

(0)

PWGen

Jeden z najlepszych i najbardziej zaawansowanych programów do generowania haseł. 1771785

(0)

Z-VSScopy

Program do obsługi kopii zapasowych stworzonych przez VSS - kopi...

(0)