Adres MAC to identyfikator, za pomocą którego karta sieciowa przedstawia się w sieci i jest identyfikowana jako konkretne urządzenie. Możemy jednak adres MAC zmienić, jeśli zaistnieje taka potrzeba.

Jak zmienić adres MAC karty sieciowej

Powodów do zmiany adresu MAC może być wiele. Spójrzmy na jeden z przykładów - spora ilość dostawców internetowych używa adresów MAC do udostępnienia połączenia tylko wybranym komputerom. Użytkownik podaje adres MAC swojemu dostawcy, a następnie połączenie internetowe jest udostępniane tylko dla komputera z tym adresem.

Co jednak zrobić, gdy zmienimy komputer lub kartę sieciową? Czy musimy kontaktować się z dostawcą i podawać nowy adres? Nie, możemy po prostu zmienić istniejący adres MAC nowej karty sieciowej na ten stary.

Zmieniamy adres MAC karty sieciowej

1. Wywołaj okno uruchamiania skrótem klawiszowym Windows + R. W oknie uruchamiania wpisz komendę devmgmt.msc i naciśnij Enter.

Wywołujemy menedżerza urządzeń z okna uruchamiania

2. Wyświetli się Menedżer urządzeń. Na liście urządzeń znajdź pole „Karty sieciowe” i rozwiń je. Wybierz swoją kartę sieciową i kliknij w nią prawym przyciskiem myszy.

Wywoływanie ustawień karty sieciowej

3. Z rozwijanego menu kontekstowego wybierz opcję ”Właściwości”. Spowoduje to wyświetlenie nowego okna z ustawieniami karty sieciowej – w tym miejscu udajemy się do zakładki „Zaawansowane”.

4. W lewym panelu wyszukujemy pola o nazwie Locally Administered Address bądź Network Address. Zaznaczamy pole, a następnie zwracamy uwagę na prawą stronę.

5. Po prawej stronie wyświetli się pole, w którym możemy wpisać nowy adres MAC. Wpisujemy go bez dwukropków, czyli jeśli chcemy zmienić MAC na 00:1C:B3:09:85:15, to wpisujemy 001CB3098515.

Zmiana adresu karty sieciowej

6. Potwierdź ustawienia przyciskiem OK, zamykając okno właściwości. Po zrestartowaniu komputera zmiany wejdą w życie i nasza karta sieciowa będzie identyfikować się nowym adresem MAC.