Programy

Aspose.Slides

Pozwala tworzenie aplikacji w środowisku .NET obsługujących dokumenty PowerPoint.

(29)

SmartDraw 2010

Do tworzenia schematów i wykresów, jeden z głównych konkurentów popularnego Microsoft Visio.

(0)

DnsJumper

Program, który przyśpiesza dostęp do internetu wyszukując najlepsze serwery DNS.

(0)