Obróbka i konwersja audio

Programy do edycji audio pozwalają na obróbkę ścieżki dźwiękowej. Konwertery audio służą konwersji plików muzycznych z pierwotnego formatu (np. WAV) do docelowego (np. MP3). Program do kompresji mp3 służy zamianie audio na mp3, konwersji mp3 na wav.

LAME MP3 Encoder

Encoder służący do zmniejszenia rozmiaru plików muzycznych, zachowując jak najlepszą j...

(43)

Free Video to Audio Converter 2012

Program do szybkiej konwersji i wyciągania ścieżek audio z klipów wideo. Obsługuje najpopularniejsze formaty audio-wideo.

(0)

Rzeźnik MPEGów

Prosty program, który umożliwia dzielenie plików MP3 i wycinanie fragmentów piosenek do osobnych plików. Pozwala na dzielenie w równych c...

(0)