Obróbka i konwersja audio

Programy do edycji audio pozwalają na obróbkę ścieżki dźwiękowej. Konwertery audio służą konwersji plików muzycznych z pierwotnego formatu (np. WAV) do docelowego (np. MP3). Program do kompresji mp3 służy zamianie audio na mp3, konwersji mp3 na wav.

MPEG Suite

Program do szybkiego konwertowania plików WAV na MP3 oraz na odwrót. Pozwala również zmieniać bitrate istniejących plików MP3.

(0)

All Audio To Mp3 Converter

Aplikacja, która umożliwia konwertowanie plików dźwiękowych do formatu MP3, WAV oraz WMA.

(4)