Obróbka i konwersja audio

Programy do edycji audio pozwalają na obróbkę ścieżki dźwiękowej. Konwertery audio służą konwersji plików muzycznych z pierwotnego formatu (np. WAV) do docelowego (np. MP3). Program do kompresji mp3 służy zamianie audio na mp3, konwersji mp3 na wav.

#1 MP3 to WAV Converter

Konwerter plików  WAV umożliwiający szybką konwersję do formatu MP3 z zachowaniem pełnej kontroli stopnia kompresji pliku wynikowego

(23)

Free MP3 Cutter

Program do dzielenia pliku MP3 na kilka mniejszych. Posiada kilka opcji dzielenia (m.in. na równe ścieżki, manualnie lub losowo).

(0)

Free Flac to MP3

Darmowy program do konwertowania plików FLAC do formatu MP3. Bardzo prosty w obsłudze, potrafi szybko konwertować pliki.

(0)