Kompilatory

Programy do kompilowania skryptów. Kompilatory służą do przekształcania kodu źródłowego (programowania) do kodu wynikowego, maszynowego.

AutoHotkey_L

Pozwala pisać i obsługiwać bardzo proste skrypty związane ze skrótami klawiszowymi.

()