Religia

Programy do nauki Religii oraz modlitw różnych wyznań. Aplikacje dotyczą chrześcijaństwa, islamu, buddyzmu.

Athan (Azan) Basic

Aplikacja dla osób zainteresowanych islamem i rytuałami oraz modlitwami tej religii.

(0)