Debugery i dekompilatory

Programy do debugowania służą zmniejszeniu błędów w oprogramowaniu poprzez analizowanie sposobu wykonynywania za pomocą debugera. Programy do dekompilacji służą konwertowaniu kodu maszynowego do kodu języka wyższego poziomu.