Katalogowanie zasobów

Aplikacje do katalogowania zasobów pozwalają na tagowanie danych, dzięki czemu ich odnajdywanie staje się szybsze i prostsze.

Listary

Program przyśpieszający wyszukiwanie plików na dysku twardym.

(0)

Folder Merger

Darmowy program do łączenia folderów i podfolderów w jeden duży...

(0)

File Fisher

Darmowy program do automatycznego przenoszenia plików określoneg...

(0)

AutoDelete

Program do automatycznego usuwania zawartości wybranych folderów na podstawie daty lub rozszerzeń.  

(0)

LimagitoX File Mover

Narzędzie umożliwiające konfiguracje zautomatyzowanego kopiowania, przenoszenia lub usuwania plików. Potrafi monitorować katalogi w poszu...

(0)