Wyniki dla: ok google

Artykuły

Jak sterować Androidem za pomocą komend głosowych

Chcesz sterować swoim telefonem za pomocą prostych komend głosowych, aby móc do kogoś zadzwonić, wysłać SMS, podyktować treść wiadomości, odebrać lub...

Jak włączyć komendę „OK Google” w polskim Androidzie [ROOT]

Od jakiegoś czasu możemy rozpoczynać wyszukiwanie w Google na Androidzie za pomocą komendy głosowej „OK Google”. Niestety, funkcja ta jest niedostępna...

Jak uruchomić głosowe wyszukiwanie Google

Głosowa wyszukiwarka reagująca na to, co mówimy działa już od jakiegoś czasu w Google. Ale jak ją uruchomić? Najlepiej za pomocą głosu :)