Wyniki dla: noroot firewall

Artykuły

Jak dodać powiadomienia do systemowej Zapory sieciowej

Systemowa Zapora sieciowa jest dobrym firewallem, ale brakuje jej nieco funkcji związanych z interakcją z użytkownikiem, takich jak komunikaty informu...

Jak zablokować aplikacjom dostęp do Internetu na Androidzie

Prawie każda aplikacja na Androidzie nawiązuje połączenie z Internetem. Czy to w celu zsynchronizowania informacji, pobrania nowych powiadomień, spraw...