Kundli Download

Kundli to program astrologiczny. Aplikacja pozwoli w łatwy i prosty sposób zaprezentować wszelkie obliczenia, przepowiednie i horoskopy. Ponadto  możemy przechowywać wygenerowane już horoskopy w bazie danych.

Oprócz tego aplikacja umożliwia ustawienie wielu szczegółowych danych, uwzględniających między innymi długość i szerokość geograficzną, strefy czasowe, adresy etc. W najnowszej wersji znacznie poprawiono jakość wyświetlanych przepowiedni oraz wyeliminowano najczęściej występujące błędy.