Process Piglet Download

Process Piglet to darmowy program, który działa zminimalizowany w tle i na bieżąco monitoruje wykorzystanie pamięci RAM przez aplikacje i procesy uruchomione w tle. Narzędzie bada każdy uruchomiony proces przez ok. 30 sekund, aby poznać jego działanie i apetyt na RAM, po czym monitoruje dalsze działanie. Gdy którąś z przebadanych aplikacji zacznie pobierać więcej pamięci RAM, niż zwykle, to Process Piglet wyświetli komunikat o wzrastającym zużyciu zasobów systemowych i umożliwi użytkownikowi zamknięcie wybranej aplikacji lub jej ponowne uruchomienie.

Z programu można też korzystać ręcznie. Po wywołaniu okna programu z zasobnika systemowego, użytkownik może monitorować procesy, które wyświetlone są na liście w odpowiedniej kolejności (najbardziej zasobożerne na samej górze). Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na wybranym procesie możemy go zamknąć lub wymusić ponowne uruchomienie. Warto także wspomnieć o możliwości dodawania wybranych aplikacji do listy wykluczeń. Wystarczy wejść do zakładki "View > Edit options", a następnie w sekcji "Exclusions" (Wykluczenia) umieścić nazwy procesów, które mają być ignorowane przez program. Pozwoli to zapobiegać fałszywym alarmom i wykluczyć z obserwacji te aplikacje, które mają naturalną tendencję do zwiększonego wykorzystania pamięci RAM (np. przeglądarki czy odtwarzacze multimedialne podczas odtwarzania filmów HD).