RegShot Download

RegShot to prosta aplikacja która pozwala na łatwe porównywanie dwóch rejestrów systemowych lub ich części. Program pozwala na generowanie dowolnej wielkości raportów różnicowych w formacie HTML co pozwala na szybki i łatwy wgląd na różnice pomiędzy dwoma różnymi plikami.

Zmiany w RegShot

* Change some calls to ANSI version(lstrcmp->strcmp...) * Use risk . and .. compare * Use HeapAlloc instead of GlobalAlloc,danger but slightly faster,see sourcecode * Html differ color from e0e0e0 to e0f0e0. Thanks Charles * Add frech languagefixed,kazakh language * Add new style browseforfolder by Belogorokhov Youri! (NT+) * Do not save setting to regshot.ini when there is no such ini file.( idea from "alan borer" in My msg board) * Fix crash bug in former version if start from cmd window * Minor changes and minor bug fixed