CleanTray Download

CleanTray to prosta aplikacja pozwalająca na usunięcie z rejestru systemowego wpisów odpowiedzialnych za wyświetlanie ikon w menu Tray. Należy jednak pamiętać że aby aplikacja działała poprawnie należy wprowadzić w jej oknie kod 59256.