HOSTEdit Download

HOSTEdit to prosta aplikacja pozwalająca na prostą i szybka edycję plików systemowych HOST i LMHost, co umożliwi przekierowanie adresów URL i IP.