PDF-to-Text Download

Aplikacja umożliwiająca eksportowanie tekstu z dokumentów PDF wprost do formatu ASCII TXT, zapewniając maksymalną wydajność pracy i minimalne straty treści.