UnityPDF Download

UnityPDF to darmowy kombajn do wykonywania przeróżnych operacji na dokumentach PDF. Z jednego miejsca użytkownik ma mozliwość dzielenia dokumentów PDF na mniejsze, a także łączenia kilku plików w jeden duży. Znajdziemy tu także funkcje pozwalające wyodrębniać poszczególne lub wszystkie strony, a także opcję umożliwiającą wstawianie nowych stron do istniejących dokumentów. 

Obsługa programu jest bardzo prosta i intuicyjna. Pierwszym krokiem jest dodanie jednego lub więcej (w zależności od rodzaju operacji, którą chcemy wykonać) dokumentów PDF do listy. Wystarczy kliknąć w zieloną ikonę z plusem, a następnie wskazać pliki. Następnie w zakładce "Actions" znajdziemy wybrane operacje, takie jak Merge (łączenie PDF), Split (wyodrębnianie wszystkich stron), Divide (dzielenie), Extract (wyodrębnianie poszczególnych stron), Insert (dodawanie stron) czy Protect (nakładanie hasła na dokument). Po wybraniu danej opcji wyświetlone zostaną odpowiednie ustawienia pozwalające dostosować wybraną operację.

Aplikacja jest w pełni darmowa i w żaden sposób nie ogranicza wykonywania operacji. Do dokumentów nie są wstawiane żadne znaki wodne, a użytkownik może do woli korzystać ze wszystkich funkcji programu.