Ustalanie informacji na temat działalności gospodarczych jest niezwykle istotnym elementem poszukiwania kontrahentów czy dostawców usług. Cały proces upraszczają bazy firm. Warto dowiedzieć się, jak je znaleźć i jak z nich korzystać.

Jak znaleźć informacje o firmach?

Każda osoba prowadząca działalność gospodarczą jest zobowiązana do publikowania wielu informacji na jej temat. Te natomiast – w zdecydowanej większości – są dostępne publicznie. Dzięki temu niemal każdy, kto chce przyjrzeć się bliżej zarówno konkretnemu przedsiębiorstwu, jak i szerszemu sektorowi, w jakim ono działa, jest w stanie szybko ustalić najważniejsze dane. Można je znaleźć w kilku publicznych rejestrach, w tym w bazie CEIDG – Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Została utworzona w 2011 roku i obejmuje wszystkich przedsiębiorców będących osobami fizycznymi. Cenne informacje zawiera również Krajowy Rejestr Sądowy, który od 2001 roku gromadzi dane przechowywane wcześniej m.in. w rejestrze handlowym, rejestrze fundacji, stowarzyszeń i przedsiębiorstw państwowych. Od 2012 roku elektroniczne odpisy z KRS można pobierać za darmo z sieci.

Wszystkie dane w bazie firm

Przeszukiwanie kilku źródeł zabiera sporo czasu i wymaga odwiedzenia wielu serwisów. Baza firm, taka jak ALEO.com, pozwala na dotarcie do wszystkich niezbędnych danych w jednym miejscu. Nie jest wymagana rejestracja czy składanie wniosków. W bazie znajdują się dane wszystkich 3 907 591 firm zarejestrowanych w kraju bez względu na formę prowadzenia działalności. Serwisy tego typu znacznie upraszczają także wyszukiwanie podmiotów. Dzięki temu mogą służyć nie tylko w celu weryfikacji konkretnego podmiotu: pozwalają na wyszukiwanie przedsiębiorstw czy dokonywanie analiz dotyczących np. wybranych sektorów gospodarki lub aktywności ekonomicznej we wskazanych regionach.

Kiedy warto skorzystać z bazy firm?

Baza firm okaże się szczególnie przydatna w dwóch scenariuszach:

 • Wyszukiwanie firm: przedsiębiorcy poszukujący kontrahenta lub dostawcy, ale także konsumenci, którym zależy na dotarciu do firmy zajmującej się wybranymi towarami lub usługami, mogą w łatwy sposób ustalić listę działalności odpowiadających wskazanym parametrom.
 • Weryfikacja kontrahenta: to niezwykle ważny etap podczas zawierania nowych partnerstw. Współpraca z podmiotem, który ma problemy z płynnością albo nie cieszy się dobrą opinią, może zwiastować poważne kłopoty. Dzięki bazie firm szybko przekonasz się, jak prezentuje się aktualna sytuacja podmiotu. Zatrudnianie firm specjalizujących się w wywiadzie gospodarczym nie będzie przy tym konieczne, a to oznacza spore oszczędności czasu i środków.

Jak znaleźć konkretną firmę w bazie?

Znalezienie profilu wybranego przedsiębiorstwa w bazie firm jest niezwykle proste. Wystarczy znać jego podstawowe dane, np. nazwę działalności lub numer NIP. Po ich wprowadzeniu w polu wyszukiwarki możliwe będzie przejście do profilu konkretnego podmiotu i zapoznanie się ze wszystkimi widniejącymi w nim zapisami, w tym także z opiniami pozostawionymi przez inne osoby – np. dotychczasowych kontrahentów, klientów czy współpracowników. To najłatwiejszy i najszybszy sposób weryfikacji, pozwalający na uzyskanie dostępu do danych pochodzących z wielu rejestrów.

Wyszukiwanie przedsiębiorstw

Równie łatwo znaleźć także podmiot zajmujący się np. konkretnym profilem usług czy dostawą towarów. W tym celu można zastosować dwie taktyki:

 • W polu wyszukiwarki wprowadzić wybraną frazę kluczową: np. mechanik samochodowy, zakład krawiecki, fryzjer, kosmetyczka.
 • Skorzystać z drzewka kategorii. Przykładowo, aby dotrzeć do listy firm zajmujących się tworzeniem oprogramowania i aplikacji, należy wybrać kategorię „IT i telekomunikacja", w której znajduje się łącznie 198904 podmiotów, następnie przejść do podkategorii „usługi IT” zrzeszającej 141572 firmy. Na samym końcu trzeba jeszcze wybrać podkategorię „Usługi tworzenia oprogramowania i aplikacji”. Dzięki temu uzyskasz dostęp do wszystkich 104533 podmiotów działających w tym sektorze rynku.

Łatwo również zawęzić wyszukiwanie do przedsiębiorstw zarejestrowanych w wybranej okolicy. W tym celu wystarczy zastosować filtr lokalizacyjny i wybrać z listy konkretne województwo. Pozwoli to na jeszcze bardziej precyzyjne poszukiwania.

Czego uda się dowiedzieć?

Baza firm zawiera komplet najważniejszych informacji na temat każdego przedsiębiorstwa. Zapoznanie się z profilem wybranej firmy pozwoli na ustalenie m.in.:

 • danych rejestrowych, w tym nazwy, adresu siedziby firmy,
 • formy prawnej prowadzonej działalności,
 • danych właściciela,
 • danych kontaktowych, w tym numeru telefonu, adresu e-mail, strony internetowej,
 • struktury właścicielskiej,
 • powiązań osobowych i finansowych,
 • informacji o tym, czy przedsiębiorstwo jest czynnym podatnikiem VAT,
 • powiązanych z firmą kont bankowych,
 • informacji o istnieniu małżeńskiej wspólnoty majątkowej,
 • danych finansowych (jeżeli firma jest zobowiązana do ich publikacji.