Able2Extract Download

Aplikacja która umożliwia eksport danych z plików HTML, PDF i dokumentów tekstowych, do postaci tabel w arkuszach Excel, oraz dokumentów DOC, TXT i HTML. Aplikacja pozwala na zamianę dowolnych danych na postać stabelaryzowaną dzięki czemu niezwykle szybko użytkownicy przygotują raporty i formularze.

Ograniczenia
-Wersja ograniczona czasowo do 7 dni.