PDF-Analyzer Download

Wersja komercyjna analizatora dokumentów PDF umożliwiająca dodatkowy podgląd umieszczonych znaków wodnych, dodawanie i usuwanie tekstu włącznie z nagłówkami i stopkami, dostęp do spisu treści oraz jego eksport do dokumentów HTML i XML z możliwością stosowania CSS oraz eksport obiektów graficznych do formatów JPG, GIF, BMP, TIFF i PNG.