PPT to PDF Converter Download

Dodatek do programu Microsoft PowerPoint umożliwiający bezpośrednia konwersję prezentacji PPT do formatu dokumentów PDF.