Xml2PDF Download

Bazująca na silniku Altsoft Xml2PDF .NET API aplikacja kliencka dla stacji roboczych pozwalająca na szybką konwersję plików XSL-FO, SVG, XHTML i WordML do formatu dokumentów PDF.