InstagramSaver Download

InstagramSaver jest darmowym narzędziem, za pomocą którego możemy w bardzo prosty sposób pobrać całą publiczną zawartość wybranego przez nas profilu w serwisie Instagram. Wszystkie zdjęcia oraz filmy, które są umieszczone na profilu, zostaną automatycznie pobrane na nasz dysk, do wybranego folderu. 

Interfejs aplikacji ogranicza się do niewielkiego okna, w którym użytkownik musi podać nazwę profilu, z którego chce pobrać zdjęcia. Wystarczy wprowadzić nazwę użytkownika w górnym lewym rogu. Można także wybrać folder na dysku, do którego będą pobierane zdjęcia i filmy. Aplikacja domyślnie tworzy podfolder dla każdego profilu, z którego pobieramy materiały. W ustawieniach (Settings) można uaktywnić opcję pobierania filmów, a także ustawić ilość połączeń, jakie program może ustanowić podczas pobierania.

Rozpoczęcie pobierania następuje po wciśnięciu przycisku Download. InstagramSaver połączy się ze wskazanym folderem, przeskanuje szybko zawartość, a następnie rozpocznie pobieranie znalezionych zdjęć i filmów. Aplikacja pobiera tylko i wyłącznie te materiały, które autor ustawił jako publiczne.