TaskSpace Download

TaskSpace to aplikacja, za pomocą której użytkownik może zgrupować uruchomione okna aplikacji w osobne obszary zależne od wykonywanego zadania. Jeżeli korzystamy często z wielu aplikacji jednocześnie i w tym samym czasie wykonujemy kilka różnych zadań, to pogrupowanie otwartych okien w zależności od wykonywanego projektu jest bardzo przydatne.

TaskSpace działa w bardzo prosty sposób. Po uruchomieniu programu (aplikacja typu portable, wystarczy rozpakować i włączyć plik exe) wyświetlone zostanie niewielkie okno z informacją "Drag apps here" (Przeciągnij tutaj aplikacje). Aby grupować aplikacje w jednym oknie, wystarczy za pomocą metody "przeciągnij i upuść" przenieść okna aplikacji do okna TaskSpace. Możemy w ten sposób umieścić dowolną ilość aplikacji po jednym oknem.

Jeżeli zechcemy utworzyć drugą sekcję dla innego zestawu aplikacji, to wystarczy jeszcze raz uruchomić plik EXE programu TaskSpace. Na ekranie wyświetli się drugie okno, do którego użytkownik może przyporządkować inne aplikacje.