Z-VSScopy Download

Z-VSScopy to darmowe narzędzie, które znacznie poprawia obsługę funkcji kopii zapasowych dostępnej w systemach Windows. VSS, czyli Volume Shadow Copy (kopiowanie woluminów w tle) to usługa systemowa, która tworzy kopie zapasowe naszych plików na wybranych woluminach w określonych odstępach czasu. Niestety, domyślnie jest ona dość rozwarstwiona i nieprzyjazna w obsłudze.

Z-VSScopy rozwiązuje ten problem stanowiąc interfejs dla systemowej usługi kopii zapasowych i przeglądania historii plików. Za jego pomocą w prosty sposób możemy tworzyć nowe migawki całych partycji, konfigurować nowe kopie zapasowe, a także przywracać pojedyncze pliki z obecnych kopii zapasowych. Aplikacja jest bardzo prosta w obsłudze - interfejs podzielony został na kilka zakładek, które w czytelny sposób przedstawiają funkcje aplikacji.

W zakładce Settings użytkownik może skonfigurować ilość miejsca na każdym dysku, która ma zostać przeznaczona na kopie zapasowe, a także uaktywnić zagospodarowanie przestrzeni na dyskach, które jeszcze nie posiadają tej funkcji włączonej. Z kolei w zakładce “Shadow copies” możemy tworzyć nowe migawki poszczególnych partycji, a także przeglądać istniejące. Po dwukrotnym kliknięciu w wybraną migawkę użytkownik może przeglądać pliki w oknie Eksploratora i przywracać poszczególne do dowolnego miejsca na dysku.