Skip Metro Suite Download

Skip Metro Suite to niewielka aplikacja oferująca kilka przydatnych funkcji użytkownikom Windowsa 8. Przy pomocy Skip Metro Suite możemy ustawić komputer tak, aby po zalogowaniu się do systemu zostać przeniesionym bezpośrednio do pulpitu. Użytkownik może także wyłączyć poszczególne aktywne narożniki, takie jak wysuwane paski z listą uruchomionych aplikacji, Charms Bar z ustawieniami oraz skrót do menu Start.

Interfejs programu ogranicza się do jednego okienka, w którym użytkownik zaznacza, które funkcje chce dezaktywować. Znajdziemy tutaj także miniaturę pulpitu, na której widać dokładnie, jakie elementy interfejsu Modern UI wyłączamy (przydatne, jeżeli same nazwy nam nic nie mówią). Po zaznaczeniu wybranych elementów wystarczy zapisać zmiany. O ile ustawienia związane z automatycznym przenoszeniem do pulpitu będą siłą rzeczy widoczne dopiero po ponownym zalogowaniu, o tyle wyłączanie aktywnych narożników następuje błyskawicznie i nie potrzebujemy uruchamiać ponownie komputera.

Warto zaznaczyć, że pomimo dezaktywowania konkretnych elementów wysuwanych za pomocą kursora myszy, użytkownik nadal ma do nich dostęp przy użyciu skrótów klawiszowych. Klawisz [Win] nadal przeniesie nas do menu Start, [Win] +[TAB] spowoduje wysunięcie panelu z listą uruchomionych aplikacji Modern, a [Win] + [C] wysunie Charms Bar z dostępem do ustawień komputera. Jest to zatem przydatne narzędzie dla tych osób, które nadal chcą korzystać z elementów nowego interfejsu, ale wykorzystują je na tyle rzadko, że nie potrzebują do tego aktywnych narożników.