ModernMix Download

ModernMix to kolejny produkt z oferty firmy Stardock zajmującej się aplikacjami do personalizacji wyglądu systemów Windows. ModernMix pozwala uruchamiać nowe aplikacje typu Modern UI (Metro) w trybie okienkowym oraz wyświetla uruchomione w ten sposób programy na pasku zadań Windows. Zaletą programu jest również to, że wszystkie uruchomione aplikacje można przypiąć do paska na stałe, dzięki czemu istnieje możliwość ich uruchamiania bez potrzeby wchodzenia do ekranu startowego. Pozwala to na lepszą integrację nowego środowiska Modern z klasycznym pulpitem w systemie Windows 8.

Program jest bardzo prosty w obsłudze, a konfiguracja sprowadza się jedynie do ustawienia sposobu wyświetlania aplikacji. Do wyboru mamy trzy tryby: domyślny pełnoekranowy, zmaksymalizowane okno, zwykłe okienko. Ustawienia mogą być różne w zależności od tego, w jaki sposób uruchamiamy aplikacje (np. tryb okienkowy dla aplikacji przypiętych do paska zadań i tryb pełnoekranowy dla aplikacji uruchomionych z ekranu startowego).

Użytkownik może zmieniać wielkość wszystkich okienek i ustawić różne rozmiary dla poszczególnych programów. ModernMix zapamiętuje indywidualne ustawienia dla każdej aplikacji i stosuje je przy każdym uruchomieniu danego programu. Wszystko odbywa się automatycznie, użytkownik nie musi w żaden sposób zapisywać swoich ustawień. W oknie konfiguracji programu znajdziemy zakładkę z listą aplikacji i przypisanym dla nich trybom - w każdej chwili możemy ustawić inny tryb wyświetlania dla wybranej aplikacji bez potrzeby jej uruchamiania.

ModernMix działa w tle i jest dla użytkownika niewidoczny. Uruchamia się automatycznie z systemem, zatem nie musimy się martwić o ręczne uruchamianie programu po każdym ponownym uruchomieniu maszyny. Zajmuje mniej zasobów pamięci, niż przeciętny komunikator internetowy.