WinParrot Download

WinParrot to bezpłatny program, za pomocą którego możemy nagrywać swoje działania na komputerze, takie jak ruch myszki czy kliknięcia, a następnie zapisać je w postaci makra. Makra służą do automatyzacji działań i w każdej chwili możemy je wywołać jednym przyciskiem, aby wykonały samodzielnie skomplikowaną, długą czynność, której normalnei sami dokonujemy kilka razy dziennie. Dzięki WinParrot możemy zapisywać makra samodzielnie dodające dane do arkusza kalkulacyjnego w Excelu, zmieniające status komunikatora oraz wykonujące powtarzające się w ciągu dnia zadania.

Obsługa programu nie należy do trudnych, jednak z początku interfejs może wydawać się nieco przytłaczający swoją surowością. Znajdziemy tutaj tylko pasek menu, narzędzi oraz pustą listę. Lista przedstawia zawartość utworzonego pliku WPR, czyli makra zawierającego zapisane do powtórzenia działania użytkownika. Z początku będzie ona pusta, sami musimy ją uzupełnić o nasze komendy. Jest to bardzo proste, po rozpoczęciu nagrywania (Record), aplikacja umieści na liście po kolei wszystkie działania użytkownika oraz zapisze współrzędne ekranowe dla kursora myszy. Wystarczy uruchomić nagrywanie, wykonać konkretną czynność, a następnie zakończyc proces rejestracji przyciskiem End.

Po ukończeniu możemy odtworzyć nasze makro i zobaczyć ukończony efekt (istnieje także możliwość odtworzenia naszych działań w trybie debugowania). Makro możemy także zapisać bądź uaktywnić pasek studyjny (Studio Bar) odpowiednim przyciskiem na pasku narzędzi i edytować zawartość pliku WPR. Studio Bar umożliwia usuwanie pojedynczych działań z listy, duplikowanie ich oraz zmianę kolejności.