Zarówno Windows 7, jak i Windows 8 dysponują wbudowanym modułem o nazwie Harmonogram zadań. Pozwala on na automatyzowanie i planowanie różnego rodzaju czynności, takich jak defragmentacja dysku czy uruchomienie jakiegoś programu.

Interfejs Harmonogramu zadań składa się z trzech paneli. Po lewej znajduje się drzewo folderów z zainstalowanymi aplikacjami, dla których dostępne są jakieś czynności. Przeglądanie drzewa nie jest niestety zbyt wygodne - przypomina to poruszanie się po rejestrze systemowym.

Środkowy panel wyświetla szczegóły dotyczące zadań powiązanych z aktualnie wybranym elementem. Po prawej znajdują się z kolei polecenia pozwalające na tworzenie czynności. Prezentowana tu lista różni się w zależności od tego, jaki program wybierzemy po lewej.

Aby dodać nowe zadanie klikamy po prawej polecenie Utwórz zadanie podstawowe. Zostanie załadowany prosty kreator, w którym ustalamy tzw. wyzwalacz (warunek, który musi zostać spełniony, aby Harmonogram zadziałał) oraz akcję (czynność do wykonania).

Lista wyzwalaczy obejmuje takie pozycje jak Codziennie, Cotygodniowo, Przy uruchamianiu komputera czy Przy rejestrowaniu określonego zdarzenia. W akcjach znajdziemy trzy opcje - Uruchom program, Wyślij wiadomość e-mail oraz Wyświetl komunikat.

Jeśli interesują nas dodatkowe, zaawansowane ustawienia zaznaczamy odpowiednie polecenie na etapie Zakończ. W nowym oknie zobaczymy kilka kart z opcjami, które pomogą nam dopasować zadanie do własnych potrzeb.

Harmonogram zadań

Korzystanie z Harmonogramu zadań nie jest zbyt wygodne. Dlatego warto zastanowić się nad zewnętrznym programem automatyzującym czynności w Windowsie. Polecana przez nas aplikacja to Shutter.

Usługa ma prosty interfejs. Jednocześnie oferuje wiele dodatkowych opcji. Możemy np. zdefiniować, czy dana czynność ma wystąpić wtedy, gdy zostanie spełniony jeden albo wszystkie z podanych warunków.

Shutter potrafi np. wyłączyć komputer, gdy poziom naładowania baterii spadnie do określonej wartości. Może wykonywać różne czynności wtedy, gdy wykryje nieobecność użytkownika, podane wcześniej obciążenie procesora czy łącza internetowego.