Faktura Download

Faktura (znany również pod nazwą FIT Faktura) to darmowy, kompletny pakiet do fakturowania i prowadzenia dokumentacji transakcyjnej we firmie. Umożliwia wystawianie i drukowanie faktur VAT (zakupu, proforma, wewnętrzna), paragonów, etykiet oraz formularzy przelewu. Zaletą jest wsparcie dla obsługi drukarki fiskalnej. Użytkownik może również wystawiać zwroty z paragonu jak i faktury korygujące. Do dokumentów obsługiwanych należy również zaliczyć zamówienia od klienta i dostawcy. Poza podstawowymi dokumentami, użytkownik może tworzyć i edytować własne, jak również poprawiać i usuwać wcześniej wystawione.

Program Faktura umożliwia wystawianie dokumentów w cenach netto lub brutto, sortowanie pozycji na wystawionym dokumencie w zależności od położenia produktów w magazynie oraz zmianę nazwy wyświetlanej na dokumencie bez potrzeby wcześniejszej zmiany w kartotece produktów. Bardzo przydatną cechą jest również możliwość udzielenia upustu dla pojedynczego dokumentu.

Dodatkowo aplikacja pozwala na prowadzenie rozbudowanej kartoteki kontrahentów, oferowanych produktów oraz usług. Produkty możemy podzielić na odpowiednie grupy, aby łatwiej było ich później szukać oraz ustalić cztery grupy cenowe (dla hurtowni, detalu itp.). Duże możliwości nazewnictwa sprawiają, że produkt może mieć 80-znakową nazwę, z funkcją rozszerzenia nazwy na dokumencie aż do 180 znaków. Kartoteka produktów umożliwia również ustawienie zależności cenowych, dzięki czemu cena sprzedaży może się zmienić automatycznie na podstawie nowej ceny zakupu. Wybór dokładności cen jest pozostawiony użytkownikowi – program może zaokrąglać ceny do pełnych złotych, 10-gorszy itd.

Katalog kontrahentów jest również odpowiednio rozbudowany, co pozwala na utworzenie solidnej bazy klientów i współpracowników. Poza podstawowymi danymi adresowymi klienta lub firmy, użytkownik może podzielić kontrahentów na odpowiednie typy (dostawca, odbiorca) oraz rodzaje, które można samemu definiować. Przydatna również okaże się funkcja przypisywania osoby prowadzącej dla danego klienta, co jest pomocne przy firmach oferujących dłuższą współpracę i opiekuna. Wszystkich kontrahentów możemy przeglądać poprzez ustawianie odpowiednich filtrów, które ograniczają zakres wyświetlanych osób (osoby prywatne / firmy, wybór miejscowości, województwa). Odbiorcy mogą mieć również przypisane stałe rabaty i zniżki.

Program daje możliwość dostosowania wszystkich wartości, zatem użytkownik może samodzielnie modyfikować stawki VAT oraz formatowanie dokumentów transakcyjnych.

Warto wspomnieć o funkcjach tworzenia zestawień i raportów. Użytkownik może w dowolnej chwili wygenerować raport ze sprzedaży lub zakupu towarów na podstawie wszystkich dostępnych produktów lub tylko wybranych grup. Podobne zestawienia można generować na podstawie kartoteki kontrahentów, co pozwala stworzyć raport zawierający firmy i osoby, z którymi współpracujemy najczęściej.

 

Program daje możliwość dostosowania wszystkich wartości, zatem użytkownik może samodzielnie modyfikować stawki VAT oraz formatowanie dokumentów transakcyjnych.