ELISOFT Faktury 2015 Download

ELISOFT Faktury jest darmowym programem firmy ELISOFT przeznaczonym do fakturowania na polskim rynku. Program wyróżnia wyjątkowa łatwość obsługi, interfejs zapewniający szybki dostęp do najczęściej używanych funkcji oraz polska wersja językowa. Przyjrzyjmy się bliżej funkcjom ELISOFT Faktury.

ELISOFT Faktury to jeden z najpopularniejszych w Polsce programów do tworzenia i edytowania faktur. Program możemy zainstalować na jednym komputerze lub na wielu urządzeniach - bez żadnych dodatkowych opłat. Podstawowe funkcje oferowane przez to narzędzie to m.in. tworzenie faktur sprzedażowych, zakupowych, proform oraz rachunków w formie dokumentu PDF. Gotowy dokument możemy wysłać e-maile z poziomu naszego konta w programie Faktury. Dokumenty możemy wystawiać zarówno w złotówkach, euro jak i innych walutach, a co więcej, program automatycznie aktualizuje bieżący kurs walut wg NBP. 

Dodatkowe funkcje to drukowanie kodów QR, co pozwala na płacenie z poziomu telefonów komórkowych czy innych urządzeń mobilnych. Z poziomu ELISOFT Faktury możemy też wysyłać ponaglenia klientom do zapłaty, rozliczać faktury, monitorować faktury czy też tworzyć zestawienia sprzedaży. To nie wszystko, kolejne funkcje to chociażby widencjonowanie własnych kosztów i wydatków, analizy graficzne faktur, sprzedaży, towarów i usług. Analizy mogą być też przeprowadzane grupowo - dla wielu dokumentów.

Zmiany w ELISOFT Faktury 2015

Podstawowe funkcje programu w wersji 2015 (informacja ze strony producenta Elisoft.pl):

 • wystawianie faktur zakupu i sprzedaży
 • wystawianie faktur zaliczkowych i końcowych
 • wystawianie faktur marża
 • wystawianie proform
 • wystawianie korekt
 • wystawianie rachunków
 • wystawianie paragonów
 • wystawianie ofert
 • definiowanie dokumentów cyklicznych (cykliczne faktury, oferty, zlecenia), np. obsługa abonamentów
 • pobieranie danych kontrahentów z GUS
 • zarządzanie listą faktur, z dużymi możliwościami filtrowania, selekcjonowania, grupowania i wyszukiwania faktur
 • zapisywanie faktur do pliku PDF
 • drukowanie na fakturze kodów QR do szybkich PŁATNOŚCI MOBILNYCH za pomocą smartfona
 • szablony do wydruku faktur w języku angielskim i niemieckim
 • edytor do dowolnej modyfikacji szablonów wydruków i tworzenia wydruków własnych
 • ewidencja stanów magazynowych
 • obsługa wielu magazynów
 • możliwość wystawiania dokumentów magazynowych PZ/WZ/PW/RW/MM
 • automatyczne tworzenie PZ/WZ na podstawie faktur sprzedaży i zakupu
 • inwentaryzacja magazynu
 • prowadzenie ewidencji dowolnych zleceń w firmach usługowych z łatwym wystawianiem faktur/proform do zleceń
 • wysyłanie faktur bezpośrednio z programu przez email do klienta (faktura w postaci PDF znajdzie się w załączniku)
 • wysyłanie mailem przypomnienia o płatności za fakturę
 • wysyłanie mailem potwierdzenia otrzymania płatności za fakturę
 • dołączanie druków przelewu do faktur i rachunków
 • dowolne szablony numeracji faktur, ręczna i automatyczna zmiana numeracji
 • obsługa wielu kont bankowych
 • obsługa wielu kas do rozliczeń /wpłaty z faktur, gotówkowe, przelewy, rozliczenia własne/
 • baza klientów (kontrahentów) z łatwym wyszukiwaniem i grupowaniem klientów
 • możliwość definiowania osób kontaktowych
 • możliwość tworzenia notatek związanych z klientami
 • ostrzeganie o zaległych nieuregulowanych płatnościach klienta
 • możliwość zdefiniowania osobnych kont z uprawnieniami do programu dla pracowników
 • praca na jednym lub wielu stanowiskach w sieci
 • automatyczne podpowiadanie nazw ulic, miejsowości, kodów pocztowych w danych kontrahenta
 • sprawdzanie poprawności polskich numerów NIP
 • wystawianie faktur w dowolnej walucie z automatycznym pobraniem kursu waluty z NBP
 • kursy wszystkich walut pobierane z NBP
 • możliwość szybkiego definiowania własnego logo i dodatkowych informacji na fakturze/rachunku z użyciem formatowanego tekstu, oprócz zaawansowanych funkcji dowolnej edycji całego szablonu wydruku
 • możliwość definiowania szablonów wysyłanych maili do klientów (własna treść przy wysyłaniu faktury lub przypomnienia i potwierdzenia zapłaty)
 • obsługa bazy danych usług i materiałów które można wykorzystać do szybkiego tworzenia faktur
 • możliwość grupowania faktur według dowolnych pól, np. terminów płatności czy kontrahentów
 • tworzenie zestawień faktur z podsumowaniami, z podziałem na waluty
 • monitorowanie płatności przy użyciu systemu filtrów i automatyczne wysyłanie przypomnień zapłaty
 • wykonywanie graficznych analiz danych na podstawie faktur, m.in. obliczenie dochodu w kolejnych miesiącach, wartościowości kontrahentów, analiza sprzedaży towarów i usług, sprzedaż z rozkładem na miasta i województwa, obroty w podanym okresie
 • rozliczanie faktur i automatyczne tworzenie dokumentów kasowych KP/KW
 • zestawienie dokumentów kasowych KP/KW
 • możliwość eksportu danych z każdej tabeli do pliku arkusza Excel (XLSX)
 • uprawienia do funkcji i danych przydzielane osobno użytkownikom programu
 • możliwość importu bazy kontrahentów, towarów i usług z popularnego formatu danych CSV (plik można przygotować w arkuszu kalkulacyjnym Excel)
 • możliwość archiwizacji bazy danych