Free Invoice Template Download

Free Invoice Template to przydatny program dla firm do rozliczania pracowników, wystawiania faktur i rachunków. Jest to idealne rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorstw, które bez ponoszenia dodatkowych kosztów, chcą szybko rozliczać pracowników. Dzięki wykorzystaniu przejrzystych szablonów, tworzenie faktur i rozliczeń jest proste i wygodne. Faktury można dzielić na dowolną ilość kolumn, którym można przypisać określone wartości do rozliczenia (kwota brutto, koszt uzyskania przychodu, dochód, należny podatek itp.).

Program Free Invoice Template automatycznie oblicza kwoty wpisane w określone kolumny na podstawie wybranych kryteriów (rozliczanie godzinowe, dniówka itd). Co więcej, można wybrać spośród dwóch typów faktur do wydruku: pusta do wypełnienia ręcznie w przypadku zmiennego wynagrodzenia miesięcznego (adres, dane firmy czy osoby prywatnej) lub gotowej, obliczonej automatycznie według ustalonego schematu. Ponadto z poziomu programu można przejść na stronę producenta, gdzie szczegółowo wyjaśniono jak wystawiac faktury i rozliczać się z fiskusem.