VATowiec Komplet Download

VATowiec Komplet to kompletny zestaw bezpłatnego oprogramowania do zarządzania firmą. Pakiet zapewni kompleksową obsługę wszystkich sfer prowadzenia działalności, począwszy od zarządzania finansami i księgowością, przez prowadzenie kartotek kadr i listy płac aż po obsługę celną. Programy umożliwiają obsługę wielu firm, jak również pracę w sieci.

W skład pakietu VATowiec Komplet wchodzą:

VATowiec

Program finansowo-księgowy, przy pomocy którego poprowadzimy pełną rachunkowość firmy. VATowiec umożliwia prowadzenie wieloletnich planów finansowych, obliczanie bilansu oraz obrotu, jak również daje możliwość tworzenia rejestru sprzedaży i zakupów VAT. Nie zabraknie też funkcji tworzenia ewidencji wyposażenia przedsiębiorstwa oraz wszystkich środków trwałych. VATowiec to także szereg funkcji handlowych, takich jak wystawianie faktur, korekt i rachunków, jak również tworzenie spisu wszystkich towarów i usług wraz z cennikiem. Warto zaznaczyć, że w programie istnieje możliwość wystawiania faktur w wielu językach oraz w innych walutach. Przy pomocy VATowca można również prowadzić wszystkie wymagane ewidencje kadrowe oraz naliczać płace w oparciu o zdefiniowane składniki.

Kadrowiec

Rozbudowany program skupiony wyłącznie na obsłudze kadr i płac. Wspomaga katalogowanie i przechowywanie informacji o zatrudnionych osobach. Zawiera wszystkie funkcje niezbędne do prowadzenia ewidencji kadr oraz tworzenia list płac. Przy pomoca Kadrowca zbudujemy zaawansowane kartoteki pracowników, statnowisk we firmie oraz sprzedawców. Z powodzeniem utworzymy karty przychodów dla poszczególnych pracowników, jak również listy płac, na podstawie których wypłacane jest wynagrodzenie dla zatrudnionych osób.

Celin

Program do obsługi celnej. Za jego pomocą przygotujemy i obsłużymy zgłoszenia celne w formie dokumentów (formularzów) SAD. Pozwala to opracować dokumenty związane z procedurami wywozowymi, przywozowymi oraz tranzytowymi, które są podstawą prawną do zaksięgowania towaru, jak również jego dalszej sprzedaży. Dokumenty te są również podstawą przy odliczaniu VATu z tytułu importu produktów.

W programie znajdują się jeszcze dwie dodatkowe aplikacje. Są to Przewoźnik i Spedytor, które okażą się niezbędnymi narzędziami przy spedycji i usługach transportowych. Poza unikatowymi funkcjami każdego programu, wszystkie aplikacje pozwalają na tworzenie raportów z uwzględnieniem dowolnych elementów z bazy danych, wykonywanie zaplanowanych zadań (funkcja harmonogramu, na przykład automatycznie wysłanie raportu o wybranej godzinie), eksport danych do formatu XML, jak również integrują się z popularnymi pakietami biurowymi, takimi jak OpenOffice oraz Microsoft Office.