CentOS Download

CentOS jako grupa jest zbiorowością składającą się z twórców i użytkowników "wolnego oprogramowania". Typowi użytkownicy CentOS'a to organizacje i jednostki, które nie potrzebują silnego wsparcia komercyjnego aby sprawnie działać. CentOS jest w 100% kompatybilny z Red Hat Enterprise Linux i jest zgodna z wymaganiami redystrybucji Red Hat'a. CentOS jest przeznaczony dla ludzi którzy potrzebują stabilności systemu operacyjnego klasy przedsiębiorczej bez kosztów uwierzytelnienia i wsparcia technicznego.