Nf-fixer Download

Ta mała aplikacja poprawia niektóre błędy z Navy Field. Pozwala między innymi na:
- poprawę głośności efektów dźwiękowych i muzyki
- omija błąd przez który został wstrzymywany ostrzał podczas obrotu
- pozwala zamknąć Navy Field ręcznie lub gdy przestanie odpowiadać
- sprawdza i wyświetla czy można połączyć się z serwerem
- uruchamia Navy Field jednym kliknięciem