Audio Edit Magic Download

Aplikacja umożliwiająca edycję plików WAV PCM, WAV (GSM, ADPCM, DSP, U-Law, A-Law), MP3, MP2, WMA, OGG Vorbis, AIFF, AU, MPC, VOX, RAW (PCM, U-Law, A-Law), G.726, G.723, G.721. Aplikacja pozwala na dowolne miksowanie ze sobą różnych dźwięków, nagrywanie dźwięków pochodzących z innych źródeł oraz przeprowadzanie analizy dźwięku.