ShutDown Download

Aplikacja umożliwiająca automatyczne wyłączenie komputera, jego ponowne uruchomienie, uśpienie czy też włączenie wygaszacza ekranu o ustalonej wcześniej porze lub po upływie określonego czasu.