xStarter Download

Potężna aplikacja pozwalająca na tworzenie makr które wykorzystać możemy do automatycznego uruchamiania aplikacji oraz przekazywania im danych, synchronizacji folderów, uruchamiania aplikacji, kopiowania plików i folderów, wysyłania poczty elektronicznej oraz uruchamiania i wyłączania usług systemowych o zaplanowanym czasie.

Zmiany w xStarter

New actions to automate database routines via ADO