Windows 8 Font Changer Download

Windows 8 Font Changer to niewielkie narzędzie, które ułatwia zmianę czcionek systemowych w Windows 8 / 8.1. W Windowsie 8 zniknęło ustawienie czcionek w opcjach personalizacji, przez co domyślnie w Ósemce nie ma możliwości zmiany czcionek ikon, pasków menu czy innych elementów. Windows 8 Font Changer przywraca taką opcję i pozwala zmienić fonty dla pięciu różnych elementów, które obejmują cały system.

Interfejs aplikacji sprowadza się do najbardziej podstawowej funkcjonalności. Po uruchomieniu programu wyświetli się niewielkie okno, w którym należy wybrać rodzaj elementu (ikona, pasek menu, pasek tytułowy etc.), a następnie wskazać nową czcionkę. Aby zmiany weszły w życie, trzeba je potwierdzić przyciskiem "Apply", po czym przelogować się w systemie.