Nimi Places Download

Nimi Places to aplikacja, dzięki której możemy utrzymać porządek na komputerze i na Pulpicie. Narzędzie pozwala tworzyć na Pulpicie obszary, które wyświetlają zawartość wskazanych katalogów na dysku. Każdy taki pojemnik wyświetla zawartość innego katalogu i może być indywidualnie dostosowany - użytkownik może zmienić rozmiar obszaru, przenieść go w inne miejsce, a także przewijać jego zawartość za pomocą strzałek lub rolki myszy. Przykładowo, użytkownik może dodać cały folder "Moje dokumenty" w formie kontenera i mieć stały wgląd z poziomu Pulpitu we wszystkie swoje dokumenty.

Narzędzie jest proste w konfiguracji - po uruchomieniu programu możemy skorzystać z gotowych ustawień, które tworzą przykładowe pojemniki wyświetlające zawartość dokumentów czy pobranych plików, ale możemy także wszystko dodawać ręcznie. Aby dodać ręcznie nowy obszar, należy wywołać okno programu za pomocą ikony w zasobniku systemowym, po czym za pomocą ikony z plusem dodać nowe miejsce (Place). Po wskazaniu folderu  jego zawartość zostanie wyświetlona w formie kontenera na Pulpicie.