DeskLock Download

DeskLock to darmowe narzędzie, którego zadaniem jest zablokowanie położenia ikon na Pulpicie w systemie Windows.

Po zainstalowaniu program dostępny jest w zasobniku systemowym. Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na ikonę DeskLock i wybrać opcję Enabled - ikony na Pulpicie zostają zablokowane. Program posiada jeszcze kilka dodatkowych opcji. Z poziomu ustawień (Settings) możemy wprowadzić własne skróty klawiszowe czy też zaznaczyć, aby program DeskLock był uruchamiany przy starcie systemu.