Cameyo Download

Cameyo to darmowe narzędzie, które pozwala przerobić wybrany program do wersji portable. Wersja portable dowolnej aplikacji nie wymaga instalacji do uruchomienia i ogranicza się do jednego pliku .exe. Takie programy mogą zostać umieszczone np. na pendrive, a następnie uruchamiane bez instalacji na dowolnym komputerze.

Normalna instalacja programu w Windowsie sprawia, że w systemie tworzonych jest mnóstwo plików. Zwykły program nie ogranicza się do jednego pliku .exe. Wraz z nim instalowanych są setki, a nawet dziesiątki mniejszych plików (np. DLL), a także tworzone są odpowiednie wpisy w rejestrze. Z tego względu często po reinstalacji systemu nie możemy ponownie uruchomić wybranych programów dopóki ich ponownie nie przeinstalujemy. Tak samo nie ma możliwości przekopiowania zawartości katalogu z programem do innego komputera - jest bardzo prawdopodobne, że dany program się nie uruchomi bez odpowiednich wpisów w rejestrze.

Odpowiedzią na powyższe sytuacje jest właśnie Cameyo. Po przetworzeniu programu do wersji portable możliwe będzie uruchamianie go w systemie bez potrzeby instalacji, gdyż wszystkie wpisy w rejestrze i pozostałe pliki zostają zamknięte w jednym, samowystarczalnym pakiecie .exe.

Korzystanie z Cameyo jest łatwe, gdyż program działa na prostej zasadzie - tworzy dwa zrzuty systemu (przed i po zainstalowaniu wybranego programu), a następnie porównuje je do siebie i wyodrębnia program. Proces przerabiania aplikacji do wersji portable jest zatem prosty - użytkownik uruchamia Cameyo i czeka na utworzenie pierwszego zrzutu, a następnie instaluje klasyczną metodą program, który chce przerobić do wersji portable. Następnie ponownie uruchamiane jest skanowanie i tworzenie drugiego zrzutu. Cameyo automatycznie porówna oba zrzuty i wykryje zmiany, czyli zainstalowaną przez użytkownika aplikację, po czym wyodrębni ją do samodzielnego pakietu. Taki pakiet w formacie .exe zawiera zainstalowaną aplikację i możemy uruchomić go na dowolnym komputerze, a następnie korzystać z wybranego programu bez potrzeby instalacji.