LimagitoX File Mover Download

LimagitoX File Mover Lite to darmowe narzędzie, które pozwala zautomatyzować proces zarządzania plikami w wybranych katalogach. Aplikacja pozwala utworzyć regułę, która na podstawie ustawionych przez użytkownika wskazań będzie monitorować wybrane foldery, a następnie wykonywać określone czynności na plikach. Pozwala to stworzyć operacje, które np. będą automatycznie przenosić lub kopiować (a nawet usuwać) wszystkie pliki z danego folderu w inne miejsce. Dzięki ogromnej ilości filtrów i ustawień zaawansowanych możliwe jest także zdefiniowanie, jakie dokładnie pliki mają być brane pod uwagę (można określić ich rozmiar czy datę modyfikacji), a także to, czy podczas skanowania folderu mają być uwzględniane podfoldery.

Interfejs LimagitoX File Mover nie jest nadwyraz skomplikowany, aczkolwiek trzeba przyznać, że nie należy do najłatwiejszych. Lista reguł wyświetlana jest po lewej stronie programu, przy czym należy pamiętać, że darmowa wersja Lite pozwala utworzyć tylko jedną regułę. Proces ustawiania podzielony jest na 8 kroków, z których każdy odpowiada za coś innego (wybór folderu źródłowego, wybór miejsca docelowego, rodzaj operacji, filtry katalogów, filtry plików, ustawienia harmonogramu etc.). Operacje mogą być wykonywane o różnych godzinach - dokładny harmonogram może być ustawiony w zakładce Scan Setup. Użytkownik ma do wyboru opcje pozwalające wykonywać operacje po prostu co dany okres czasu (np. co kilka godzin) lub zdefiniować szczegółową rozpiskę, według której operacja uruchomi się np. każdego pierwszego dnia miesiąca o godz. 20.