Download Mover Download

Download Mover to darmowe, niewielkie narzędzie, które ułatwia zaprowadzenie porządku na dysku. Aplikacja pozwala użytkownikowi stworzyć proste reguły dla wybranego katalogu, dzięki którym aplikacja będzie monitorować folder i na ich podstawie przenosić pliki z odpowiednim rozszerzeniem do odpowiednich katalogów. W praktyce umożliwia to np. monitorowanie folderu "Pobrane" i ustawienie reguł automatycznie przenoszących pliki PNG, GIF, JPG do folderu "Obrazy", natomiast dokumentów PDF, DOC, RTF do folderu "Dokumenty". Wszystko zależy od potrzeb i wyobraźni użytkownika.

Obsługa programu jest bardzo prosta. Po uruchomieniu wystarczy wskazać na samej górze katalog do monitorowania, a następnie poniżej ustawić reguły. Dla każdej reguły należy wpisać rozszerzenie pliku oraz katalog docelowy, do którego pliki wybranego rodzaju mają zostać przeniesione. Takich reguł możemy utworzyć dowolną ilość - każda reguła dotyczy osobnego typu rozszerzenia. Download Mover działa poprzez monitorowanie wybranego folderu i wyszukiwanie nowych plików - na samym dole w sekcji "Settings" możemy wybrać odstęp czasu, co jaki program ma ponownie sprawdzać, czy w katalogu pojawiły się nowe pliki. Domyślnie program sprawdza i przenosi pliki co 60 sekund.

Ostatnim krokiem po utworzeniu reguł jest uaktywnienie programu - w tym celu wystarczy wybrać opcję "Enable" na pasku zadań. Ikona zmieni kolor na zielony i Download Mover rozpocznie monitorowanie i przenoszenie plików.