Z sieci pobieramy sporo plików i dość łatwo zapełnić sobie nimi dysk twardy. Nie każdy jest na tyle zdyscyplinowany, aby na bieżąco oczyszczać katalog „Pobrane”, przez co gromadzą się tam stare pliki i zajmują tylko miejsce. Można jednak ustawić automatyczne czyszczenie plików starszych niż np. 30 dni.

Folder „Pobrane” potrafi rozrastać się do potężnych rozmiarów, jeżeli wszystkie pliki z sieci zapisujemy właśnie w nim. Możemy jednak ustawić w systemie automatyczne czyszczenie plików, które leżą tam już dłużej, niż np. miesiąc. Dzięki temu utrzymamy w folderze tylko pliki z ostatnich 30 dni, a wszystkie starsze będą usunięte.

Krok 1: Stwórz plik BAT

Musimy najpierw utworzyć plik BAT, który będzie miał odpowiednią komendę wykonującą czynność usuwania plików starszych niż X dni.

W tym celu uruchamiamy systemowy Notatnik, a następnie kopiujemy i wklejamy poniższą komendę:

REM Usun pliki starsze niz 30 dni
forfiles /p "C:\Users\NAZWAUZYTKOWNIKA\Downloads" /s /m *.* /c "cmd /c Del @path" /d -30

Musimy ją odpowiednio zmodyfikować. Przede wszystkim w ścieżce do katalogu „Downloads” (Pobrane) musimy zmienić „NAZWAUZYTKOWNIKA” na odpowiednia nazwę katalogu, odpowiadającą naszej nazwie użytkownika w systemie.

Jeżeli chcemy usuwać pliki z innego przedziału czasu, to na samym końcu zmieniamy „-30” na inną ilość. Po wszystkim klikamy „Plik > Zapisz jako”, aby wywołać okno zapisu pliku.

Notatnik - zapisywanie pliku .bat

Jako typ dokumentu wybieramy „Wszystkie pliki”, a następnie w nazwie pliku wpisujemy np. „Pobrane-usun.bat”. Nazwę możemy nadać dowolną – najważniejsze, abyśmy dopisali na końcu rozszerzenie „.bat”.

Krok 2: Ustawienie zadania automatycznego oczyszczania.

Teraz nasz plik BAT jest gotowy – gdy go ręcznie uruchomimy, to z folderu Pobrane zostaną usunięte pliki starsze niż 30 dni. Jeżeli jednak chcemy ustawić automatyczne oczyszczanie np. co 7 dni, to konieczne jest ustawienie zadania, które będzie samodzielnie uruchamiać nasz plik w wybranym dniu tygodnia.

Pierwszym krokiem jest udanie się do Harmonogramu zadań. W tym celu wysuwamy menu Start / udajemy się do ekranu startowego, a następnie wyszukujemy polecenia „Zaplanuj zadania” i uruchamiamy je.

Tworzenie nowego zadania podstawowego

W nowym oknie wybieramy „Akcja > Utwórz zadanie podstawowe”. Wyświetli się kreator tworzenia nowego zadania.

Pierwszym krokiem jest nadanie mu jakieś nazwy, np. „Pobrane – oczyszczanie”. Klikamy „Dalej”.

Nadawanie nazwy dla zadania

W kolejnym kroku wybieramy, kiedy ma być uruchamiane zadanie – codziennie, cotygodniowo, comiesięcznie, tylko raz, przy każdym uruchomieniu komputera, przy każdym logowaniu itp. Ja wybiorę uruchamianie cotygodniowe.

Wybieranie odstępu czasu uruchamiania zadania

Następnie musimy wybrać, w jaki dzień tygodnia ma się zadanie uruchamiać – zaznaczamy odpowiedni dzień na liście i klikamy „Dalej”.

Wybór dnia tygodnia uruchamiania zadania

Kolejnym krokiem jest wybranie, co nasze zadanie ma w ogóle robić. W naszym przypadku chodzi o uruchomienie pliku, który stworzyliśmy do oczyszczania, wybieramy zatem „Uruchom program” i klikamy „Dalej”.

Wybór akcji dla zadania

Teraz musimy kliknąć w przycisk „Przeglądaj” i wskazać utworzony przez nas plik BAT. Po wskazaniu klikamy „Dalej” i potwierdzamy utworzenie zadania przyciskiem „Zakończ”.

I to wszystko – teraz utworzone zadanie będzie automatycznie uruchamiane w określonym dniu, w określonym odstępie czasu, a co za tym idzie nasz katalog będzie automatycznie czyszczony.