AutoDelete Download

AutoDelete to darmowe narzędzie, które umożliwia skonfigurowanie automatycznego oczyszczania folderów z niepotrzebnych plików przy każdym uruchomieniu systemu. Aplikacja pozwala użytkownikowi wybrać foldery, które mają być oczyszczanie z plików, a także wskazać kryteria, na bazie których będzie dochodzić do kasowania.

Korzystanie z aplikacji nie sprawi nikomu problemów. Po uruchomieniu należy wskazać katalog lub kilka folderów, których zawartość ma być oczyszczana przy każdym włączeniu komputera. Następnie w dolnej sekcji użytkownik może wskazać ustawienia dotyczące usuwania. Zakładka "Name filters" umożliwia stworzenie filtrów na bazie nazw plików. Przykładowo, użytkownik może ustawić program w taki sposób, aby usuwał wszystkie pliki poza tymi, które mają rozszerzenie MP3.  Następnie do dyspozycji mamy filtry na podstawie daty. Aplikacja potrafi kasować tylko te pliki, które zostały utworzone lub zmodyfikowane np. 5 godzin, dni, tygodni lub miesięcy temu. Pozwala to na oczyszczanie tylko tych plików, których już nie korzystamy, a pozostawienie tych, które mogą się nam jeszcze przydać.

Po potwierdzeniu przyciskiem Save aplikacja zapamięta ustawienia i będzie wykonywać oczyszczanie podczas każdego uruchomienia komputera. Opcjonalnie możemy wywołać ręczne oczyszczanie poprzez uruchomienie aplikacji AutoDelete z menu Start. Z kolei jeżeli zechcemy ponownie udać się do edycji ustawień, to należy uruchomić plik Config.exe w folderze instalacji programu.