FoldersPopup Download

FoldersPopup to niewielkie narzędzie, za pomocą którego możliwe jest stworzenie własnego menu kontekstowego z listą skrótów do najczęściej używanych folderów. Menu kontekstowe FoldersPopup wysuwa się za pomocą środkowego przycisku myszy (wciśnięcie rolki). Domyślnie znajdują się tu odnośniki do bibliotek obrazów i dokumentów, a także do Panelu sterowania, jednak użytkownik ma pełną swobodę w kształtowaniu zawartości wysuwanego menu.

Zmiany w postaci dodawania lub usuwania folderów z listy dokonuje się za pomocą ustawień, które dostępne są po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na ikonie programu w zasobniku systemowym. Po udaniu się do ekranu konfiguracji użytkownik może dodawać własne foldery do listy (opcja Add) bądź je usuwać (Remove). Możliwe jest także dowolne ustawienie folderów na liście w odpowiedniej kolejności.