Fusion PDF Image Extractor Download

Fusion PDF Image Extractor to darmowy program, za pomocą którego możemy wyodrębnić wszystkie zdjęcia i obrazki z pliku PDF. Aplikacja umożliwia wyodrębnianie pojedynczych obrazków jak również całych stron dokumentu do formatu JPG.

Intefejs programu został ograniczony do niezbędnego minimum. Po uruchomieniu aplikacji wyświetlone zostanie niewielkie okno, w którym należy wskazać plik źródłowy (dokument PDF) oraz lokalizację, do której zostaną zapisane wypakowane obrazy. Następnie użytkownik wybiera, czy chce wyodrębnić każde zdjęcie osobno czy też może chce zapisać całe strony dokumentu do plików w formacie JPG.

W celu wyodrębnienia całych stron należy zaznaczyć opcję “Use Ghostscript for PDF whole page conversion”. Z kolei jeżeli zechcemy wypakować każde zdjęcie osobno do odrębnych plików, to pozostawiamy powyższą opcję odznaczoną i potwierdzamy rozpoczęcie wypakowywania przyciskiem “Extract images”.